miercuri, 17 septembrie 2014

Cherestea obținută din transformarea lemnului

Într-un depozit de cherestea, lemnul este deja selectat, recoltat, prelucrat și stocat insa pana a ajunge aici el trece prin mai multe etape.
 Găsiți în depozite de cherestea în București și în Ilfov cum ar fi AdyProsperConstruct Depozit cherestea, pregătite să vă ofere calitate și o gamă diversificată de cherestea și de lemn prelucrat. Fiecare lemn din aceste depozite a suferit transformări majore din momentu în care a fost selectat înspre a fi tăiat și până când a fost stocat în depozit.

Lemnul necesar transformării în cherestea
Atunci când se urmărește obținerea de cherestea, proveniența produsului lemnos este
destul de importantă. Astfel, există produs lemnos obținut în urma tăierilor pentru
regenerare, produs lemnos obținut ca urmare a cosmetizării arborilor, produs lemnos
obținut din arborii care au fost rupți sau care sunt dublați, uscați sau mâncați de insecte.

Această din urmă categorie de produs lemnos este cunoscut și ca produsul de igienă. O
altă categorie importantă de produse lemnoase este cea accidentală, în care o serie de
arbori sunt utilizați pentru producerea cherestelei și depozitarea ei, ca urmare a unor
dezastre naturale, cutremure, alunecări de teren.

Din această categorie se pot obține atât lemn gros în cantități mari, dar există și cazuri de lemn gros obținut în volume mici, restul fiind desiș sau lemn inutilizabil pentru obținerea de cherestea. Când se alege un lemn pentru transformare în cherestea, se urmărește în principal volumul de masă
lemnoasă existență în partea de deasupra zonei în care va fi tăiat.

Pierderile de lemn pe durata transformării acestuia
Cheresteaua se obține în urma unui proces destul de îndelungat și de anevoios uneori.
Încă din momentul tăierii arborelui încep să apară pierderi de masă lemnoasă. Specialiștii
în acest domeniu au stabilit ca fiind rezonabil și inevitabil ca o anumită cantitate de
masă lemnoasă să fie consumată datorită procesului tehnologici sau ca urmare a unor
factori umani.

 Acest consum este denumit tehnologic. Ceea ce depășește indicatorii stabiliți de consumul tehnologic sunt considerate a fi pierderi de exploatare a lemnului. Pentru aînțelege mai bine ce înseamnă consumul tehnologic, acesta a fost defalcat pe câteva tipuri de consumuri esențiale.

Discutăm aici despre consum în tăieturi care poate să conțină rumegușul, consum ca urmare a rupturilor pe care arborele le suferă în timpul tăierii, a căderii și a transportării până la prima platformă de încărcare. Supradimensionarea, atât ca și lungime cât și ca și grosime este o altă formă de consum care se întâlnește în special în platformele tehnologice de prelucrare industrială a lemnului.

 Un consum care poate să reprezinte un risc pentru persoanele care se ocupă cu prelucrarea lemnului este dat de existența putregaiului în interiorul arborelui. Colectarea și transportul lemnului sunt ultimele tipuri de consumuri tehnologice care pot să afecteze procesul tehnologic de obținere a cherestelei.

Pentru a obține o cherestea din lemn de brad de calitate, este necesar să se aloce resurse umane și materiale corespunzătoare, care să acopere toate aspectele tehnice ale procesului tehnologic
de prelucrare industrială a lemnului. Depozitarea acestuia în depozitele de cherestea
înseamnă că procesul tehnologic de prelucrare a fost dus la bun sfârșit, realizându-se
astfel produsul finit.

Mai multe despre cherestea pe Wikipedia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu